July 5, 2022

ซื้อบ้านร่วมกับแฟนจำต้องทำยังไง? มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง?

วันนี้ growsproject ออกแบบโลโก้สวยๆ จะพาทุกคนว่ารู้จักกับเรื่องของ การซื้อบ้านร่วมกับแฟน บ้าน นับเป็นเยี่ยมในสินทรัพย์ชิ้นสำคัญสำหรับคนที่ต้องการมีความยั่งยืนและมั่นคงในชีวิต แต่ด้วยราคาที่สูง การยืมซื้อเพียงคนเดียวอาจสร้างภาระการคลังจนกระทั่งเกินกำลังได้

ดังนั้น การยืมซื้อบ้านร่วมกับแฟนที่หมายมั่นปั้นมือจะใช้ชีวิตร่วมกัน จึงเป็นแนวทางที่สามารถช่วยให้การกู้เป็นได้ง่ายขึ้น

บทความนี้ ธอส. จะมาตอบปัญหาที่ว่า การยืมซื้อบ้านร่วมกับแฟนนั้น สามารถทำเป็นอย่างไร? และก็มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง!

ซื้อบ้านร่วมกับแฟนมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง?
ซื้อบ้านร่วมกับแฟนอาจเป็นจุดหมายหลักในชีวิตคู่ของใครซักคน เนื่องด้วยการยืมร่วมจะช่วยให้สถาบันการเงินมีความเห็นว่า ผู้ร่วมแบกรับภาระหนี้สินมีความรู้ความสามารถทางด้านการเงินเพียงพอที่จะผ่อนส่งเงินต้นและก็ดอกเบี้ยคืนได้ตามคำสัญญา

นอกนั้นยังเป็นเหตุให้สถาบันทางด้านการเงินอนุมัติสินเชื่อได้ง่ายขึ้นอีกด้วย!

ซื้อบ้านร่วมกับแฟน
ซื้อบ้านร่วมกับแฟน

โดยจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดการยืมดังนี้

ผู้ขอสินเชื่อจะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป โดยสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนส่งได้สูงสุด 40 ปี แต่เมื่อนำอายุของผู้ขอรวมกับระยะเวลาผ่อนส่งสินเชื่อแล้วจะต้องไม่เกิน 70 ปี
เป็นคู่ควงที่จดทะเบียนร่วมกัน
มิได้จดทะเบียน แต่มีหลักฐานยืนยันการแต่งงาน ดังเช่น ภาพถ่าย
มิได้จดทะเบียน แต่มีลูกร่วมกัน (หนังสือรับรองลูก)
หมายความว่า คนที่เป็นคู่รักกันโดยไม่มีหลักฐานยืนยันความข้องเกี่ยวนั้น จะไม่สามารถทำขอกู้ร่วมซื้อบ้านได้นั่นเอง

ข้อดีและก็ข้อควรไตร่ตรองสำหรับในการกู้ร่วมซื้อบ้าน
แม้ว่าการกู้ร่วมจะมีส่วนช่วยให้การซื้อบ้านร่วมกับแฟนเป็นได้อย่างง่ายดาย แต่ดังนี้ก็มีข้อควรไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนด้วยเช่นเดียวกัน พวกเรามาดูกันว่าข้อดีและก็ข้อควรไตร่ตรองสำหรับในการกู้ร่วมซื้อบ้านมีอะไรบ้าง!

ข้อดีของการยืมร่วมซื้อบ้าน
ส่วนใหญ่แล้ว ปัญหาสำคัญๆของการยืมร่วมซื้อบ้านก็คือ สถานะทางด้านการเงินไม่พอที่จะรับผิดชอบหนี้ หรือมีประวัติการชำระหนี้ที่ไม่ดี

ดังนั้น ข้อดีที่ทำให้หลายๆเลือกการยืมร่วมซื้อบ้านก็คือ

ได้โอกาสสำหรับในการ อนุมัติสินเชื่อได้ง่ายขึ้น
อาจได้ วงเงินเยอะขึ้นกว่าเดิม
เนื่องด้วยสถาบันทางด้านการเงินจัดว่าการมีผู้มากู้ร่วมซื้อบ้านด้วยจะเพิ่มความสามารถสำหรับในการผ่อนส่งมีมากขึ้น รวมถึงเป็นการกระจายความเสี่ยง และก็เพิ่มความน่าไว้วางใจของผู้ยื่นขอสินเชื่อ ส่งผลให้ได้โอกาสที่จะยินยอมอนุมัติสินเชื่อได้ง่ายขึ้น

ข้อควรไตร่ตรองสำหรับในการกู้ร่วมซื้อบ้าน
แม้ว่าการกู้ร่วมจะมีข้อดีที่ตอบปัญหาคนอีกจำนวนไม่น้อย แต่ก็มีข้อควรไตร่ตรองที่ละเลยมิได้เช่นเดียวกัน โดยสิ่งที่คุณควรพิจารณาก่อนดำเนินเรื่องกู้ร่วมซื้อบ้าน มีดังนี้

รับผิดชอบหนี้สินร่วมกัน
การยืมร่วมซื้อบ้านจะนับว่า มีภาระหนี้สินที่จำเป็นต้องรับผิดชอบร่วมกัน ดังนั้น แม้ฝ้ายข้างใดข้างหนึ่งกำเนิดไม่สามารถผ่อนส่งหนี้สินได้ อีกคนหนึ่งก็จำเป็นต้องรับหน้าที่จ่ายในส่วนนั้นด้วยโดยไม่มีข้อยกเว้น

นอกนั้น การขอถอนรายนามจากการเป็นผู้กู้ร่วมก็ไม่ได้ง่าย เนื่องด้วยทางธนาคารจะทำวิเคราะห์ใหม่อีกทีว่าผู้กู้ผู้ที่เหลือมีความสามารถสำหรับในการผ่อนส่งเพียงพอหรือไม่ แม้คุณสมบัติไม่ผ่าน ก็ไม่สามารถถอนชื่อผู้กู้ร่วมได้

และก็ที่สำคัญ แม้จะมีการชำระหนี้จากผู้กู้เพียงคนเดียว แต่ตราบเท่าที่อีกข้างยังมีชื่อในคำสัญญากู้ร่วมซื้อบ้าน บ้าน ก็ถือว่าเป็นผู้ครอบครองร่วมอย่างเดียวกัน ซึ่งกรณีนี้ทำให้เกิดปัญหาให้กับผู้กู้ร่วมซื้อบ้านหลายสาเหตุเยอะมาก ดังเช่น อีกข้างไม่ยอมโอนกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของมาให้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องพิจารณาหัวข้อนี้กันให้ดีๆ

การขายบ้านจำเป็นต้องได้รับการยินยอมจากทุกฝ่าย
ในกรณีของการยืมร่วมซื้อบ้าน แม้อยากได้ขายบ้านที่มีกรรมสิทธิ์ร่วมกัน จะต้องได้รับการยินยอมจากทุกฝ่าย ซึ่งการยืมร่วมนั้นทำให้กรรมสิทธิ์ถูกแบ่งได้ 2 ข้างระหว่างพวกเรากับแฟนนั่นเอง

โดยชอบกำเนิดในเรื่องที่คู่ควงเลิกร้าง หรือเลิกรากัน ซึ่งคนหนึ่งต้องการขายบ้านแต่อีกคนหนึ่งไม่ยินยอม ทำให้การขายจำเป็นต้องถูกยืดระยะเวลาออกไปกระทั่งจะยินยอมทุกฝ่าย โดยอาจแผ่ขยายไปจนกระทั่งการฟ้องร้องกันเป็นเรื่องใหญ่โต

ดังนั้นน่าจะมั่นใจให้ดีๆว่าจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับชีวิตคู่ในวันหลัง แล้วต่อจากนั้นแล้วก็ค่อยทำตัดสินใจกู้ซื้อบ้านร่วมกัน

เอกสารจำเป็นจะต้องสำหรับการยื่นกู้
เอกสารจำเป็นจะต้องสำหรับการกู้ซื้อบ้านร่วมกับแฟน มีด้วยกันดังนี้

เอกสารข้อมูลส่วนตัว
บัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (แม้มี)
เอกสารหลักประกัน (ตามที่สถาบันทางด้านการเงินระบุ)
เอกสารยืนยันสถานะสามีภรรยา
สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ร่วม (แฟน / สามีภรรยา)
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (แม้มี)
สำเนาทะเบียนสมรส
หนังสือรับรองลูก
เอกสารแสดงรายได้
กรณีอาชีพประจำ

หนังสือรับรองเงินเดือน / หนังสือรับรองสิทธิผลประโยชน์
สลิปเงินเดือน หรือหลักฐานการรับเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน
Statement เงินออมย้อนหลัง 6 เดือน
หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ(พร้อมฉบับจริง)
กรณีอาชีพอิสระ

Statement เงินออมย้อนหลัง 12 เดือน
หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ(พร้อมฉบับจริง)
สำเนาทะเบียนการค้า / ทะเบียนการซื้อขาย / ทะเบียนบริษัท / ทะเบียนนิติบุคคล
หลักฐานการเสียภาษีอากรรายได้
ภาพถ่ายกิจการ 3 – 4 ใบ
สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
สำเนาใบเสร็จค่าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ(พร้อมตัวจริง)

Leave a Reply

Your email address will not be published.