October 20, 2021

ดอกหน้าวัว

วันนี้ aorest ร้านขาย ดอกไม้หน้าศพ ขายพวงหรีดดอกไม้สด ดอกไม้หน้าเมรุ จะพาทุกคนมารู้จักกับดอกหน้าวัวเชื่อว่าหลายคนคงคุ้นเคยกับดอกหน้าวัวที่ประดับอยู่บนพวงหรีดเป็นอย่างดี ซึ่งก็ไม่แปลกที่คนไทยนิยมนำมาใช้ในงานอวมงคลอย่างการจัดดอกไม้งานศพ เพราะดอกไม้ชนิดนี้สื่อความหมายในเชิงหม่นหมองว่า “หญิงสาวผู้เหงาเศร้า” แต่สำหรับแง่ของความรักแล้ว ดอกหน้าวัวจะหมายถึง “ความรักที่อดทนและมั่นคง ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง” ดังนั้นเมื่อนำดอกหน้าวัวมาใช้ประดับในงานศพก็จะสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักที่มั่นคงและไม่มีวันเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้ล่วงลับเป็นครั้งสุดท้าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *